RULES FOR ROCKET STOVE COMBUSTION

By Dr. Larry Winiarski

Translated to Turkish by Abdullah Paksoy

BELEŞ OCAK

 1. Yakacağınız kadar çalı çırpı kullanın. Fazlası gereksizdir.

 2. Yeteri kadar hava sağlayın; ne çok ne de az olsun.

 3. Hava, mangala üflüyormuş gibi hızlı girmeli.

 4. Hava ve yakacak karışımı şart.

 5. Hava girişi dalların arasından ve alttan olmalı.

 6. Dal parçaları yan yana dizili olmalı, aralarından hava geçmeli. Yatakta ısınmak için bitişmek gibi.

 7. Tüm yanma izolasyonlu hafif kütleli bölgede olmalı. Isı dışarı kaçmayacak ve kütlece emilmeyecek.

 8. Yanma yüksek ısıda olmalı. Isı transferi bunun ardından olmalı.

 9. Düşey baca izoleli ve sıcak olunca iyi çekiş sağlar. Baca uzunluğu tam yanma ortamını oluşturur. Beleş ocağın sırrı buradadır.

 10. Hava kanalları baştan sona aynı kesit alanına sahip olmalı.

 11. Dal besleme ağzı ocak verimine göre olmalı; büyükse soğuk hava girişi artar, hava hızı azalır. Ateşin devamı için hava hızlı karışıma girmeli.

 12. Kuru dal kullanın, 2-3 dal radyasyona yeterli. İlk yandıktan sonra çok yüzey alanı gerekmez.