RULES FOR ROCKET STOVE COMBUSTION 

By Dr. Larry Winiarski

Translated to Tagalog by Rosanna King

SAMPUNG KODIGO NG PAGSISILAB SA PAMAMAGITAN NG PAG-GAMIT NG KALAN

Mula Kay:  Larry Winiarski

 • Iwasan ang pag-gamit o mag-painit ng kahoy na sobra sa kailangan.  Iwasan din ang magpainit ng sobrang kahoy sa bahaging ibabaw.

 • Gumamit lamang ng tamang hangin.  Hindi sobra; hindi kulang.


 • Kailangang mabilis ang pagpasok ng hangin.  Katulad ng pagbuga ng hangin sa uling.

 • Hangin/pang-gatong hangin/pang-gatong.....ay maghahalo.

 • Pabayan ang hangin na pumasok sa ilalim ng kahoy.

 • Ayusin ng may pagitan ang dalawa hangang tatlong piraso ng kahoy.

 • Lahat ng pagsisilab ay kailangang mangyari sa may insulasyaon at sa palibot ng kaonting bunton.  Iwasang mawala ang init.  Huwag  ding pabayaan na mawala ang init sa pasimula.

 • Kompletuhin ang pagsisilab sa matas na temperatura, pagkatapos salain ang init.

 • Ang patayong tsiminea, ang insulasyon, at ang init ay magbibigay ng malakas na daloy ng kuryente; mas maraming oras sa pagsisilab.  Ito ang malaking sekreto ng kalan.

 • Ang daloy ng hangin ay magtatagpo sa iisang panig.

 • Lagyan ng kahoy ang bukasan ng kalan.  Ang sobrang laki ng kahoy ay magbibigay ng malamig na hangin, mas maliit and tsansa na uminit.  Kailangan ang mabilis na pag-init para ang apoy ay tumaas at humalo sa hangin.

 • Para sa pasimula, pag-initin ang dalawa hanggang talong piraso ng maliliit ng kahoy.  Huwag masyadong ipuwesto sa ibabaw.